Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να εφαρμόσουν το e-learning στη διδασκαλία τους.

Πληροφορίες μαθήματος

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που πραγματεύονται αντικείμενα εκπαίδευσης και διαχείρισης του προσωπικού τους...

Πληροφορίες μαθήματος

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Και Κατάρτιση

Το μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους εν ενεργεία αλλά και στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα...

Πληροφορίες μαθήματος

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Σκοπός του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» είναι η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν ή επρόκειτο να διδάξουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Πληροφορίες μαθήματος