ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένος με την σχολική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα παρατηρείται ένα εύρος δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε τομείς που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική και μαθησιακή τους προσαρμογή.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τον  ρόλο και τη λειτουργία της ψυχολογίας στον χώρο του σχολείου.

Πραγματοποιείται   παρουσίαση και περιγραφή του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας καθώς και του πολυδιάστατου ρόλου του σχολικού ψυχολόγου.

Παρουσιάζονται οι βασικοί τομείς παρέμβασης των σχολικών ψυχολόγων, με εστίαση στις σύγχρονες τάσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις για την παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, καθώς και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη γονική εμπλοκή.

Παρουσιάζονται ακόμη βασικές θεωρίες κινήτρων, καθώς και τα βασικά βήματα για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στη σχολική τάξη από τον εκπαιδευτικό, που να προωθεί τη μάθηση και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Γίνεται αναφορά σε δυσκολίες και διαταραχές που παρεμβάλλονται στη διαδικασία της μάθησης, όπως στις Μαθησιακές δυσκολίες, στη Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής και Υπερκινητικότητας, την Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή και τη Διαταραχή Διαγωγής, καθώς και στην  αιτιολογία τους και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Τέλος, περιγράφεται η Συστημική προσέγγιση και τα αποτελέσματα εφαρμογής της στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Το σεμινάριο απευθύνεται  σε εκπαιδευτικούς, γονείς, απόφοιτους  ΙΕΚ, ειδικούς  παιδαγωγούς,  επαγγελματίες  υγείας, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς , φοιτητές ψυχολογίας/ παιδαγωγικών σχολών και γενικότερα σε  οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επί  του συγκεκριμένου  γνωστικού  αντικειμένου.

Γιατί να το παρακολουθήσω:

 1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ. 4259/221/01.09.2016.
 2. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122460/25-07-2016 «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
 3. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1961/30/06/2016 με τίτλο «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ».

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης  χορηγούνται:

 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 200 ωρών με τίτλο: «Σχολική Ψυχολογία».
 2. Πιστοποιητικό της Vellum στη Σχολική Ψυχολογία
 3. Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

200 ώρες

BINTEO

ΝΑΙ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΝΑΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ

190€

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

Οι διδασκόμενες ενότητες είναι οι ακόλουθες :

 1. Σχολική Ψυχολογία: Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις- Η έννοια της Ευεξίας στη Σχολική Κοινότητα
 2. Προγράμματα Παρέμβασης στο Σχολικό Περιβάλλον
 3. Η ψυχολογία των κινήτρων των μαθητών, στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Διαμορφώνοντας θετικά περιβάλλοντα μάθησης.
 4. Σύνδεση-Συνεργασία σχολείου και οικογένειας
 5. Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα
 6. Κρίσεις στη Σχολική Κοινότητα: Πλαίσιο, Διαχείριση, Συμβουλευτική
 7. Μαθησιακές Δυσκολίες: Ορισμός, ταξινόμηση
 8. ΔΕΠ-Υ: Πλαίσιο και ανάδυση των συμπτωμάτων
 9. Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή και Διαταραχή Διαγωγής
 10. Η Συστημική Προσέγγιση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα κυρίας Δέσποινας Παπαδοπούλου:

- Απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών ''Σχολική Ψυχολογία'' του ίδιου πανεπιστημίου.

- Πρακτική άσκηση στην Α' Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

- Τετραετής εκπαίδευση στη Συστημική Προσέγγιση και Οικογενειακή Θεραπεία, στο Ινστιτούτο Συστημικής Προσέγγισης και Οικογενειακής Θεραπείας (2011-2015). Παράλληλα, συμμετοχή για 1 έτος, στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία στο Κέντρο  Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

- 2010-2014: Εξωτερική συνεργάτιδα του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης

- Για ένα χρόνο, συνεργασία με το κέντρο Στήριξης κακοποιημένων γυναικών ‘’Καταφύγιο Γυναίκας’’. Παροχή υπηρεσιών (εθελοντικά) συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε γυναίκες- θύματα βίας.

- Συνεργασίες με κέντρα λογοθεραπείας. Παροχή υπηρεσιών ατομικής ψυχοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γονέων.

- Από το 2013: Δουλεύει ψυχοθεραπευτικά και συμβουλευτικά, με οικογένειες, εφήβους, ενήλικες και ζευγάρια. Παράλληλα, συνεργασίες με ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Συντονισμός ομάδων γονέων.

- Παρακολούθηση πλήθους σεμιναρίων και συνεδρίων που άπτονται του αντικειμένου της Ψυχολογίας, της Ψυχοθεραπείας και κυρίως της Συστημικής Προσέγγισης και Οικογενειακής Θεραπείας.

- Συμμετοχή ως εισηγήτρια σε ημερίδες και συνέδρια.

- Διοργάνωση ημερίδων και ενημερωτικών ομιλιών με θέματα που αφορούν την ψυχολογία και τις οικογενειακές σχέσεις,  σε σχολεία και άλλα πλαίσια.